Kaukon pitkä ura kertoo vahvasta osaamisesta ja asiakkaiden luottamuksesta

Myyntipäällikkö Kauko Kemppainen

Loisteen myyntipäälliköllä Kauko Kemppaisella on jäljellä enää muutamia työviikkoja eläkkeelle siirtymiseen. Vuosikymmeniin on mahtunut lukuisa määrä asiakassuhteita ja rutkasti ympäristön, omistajien ja lainsäädännön aikaansaamia muutoksia työhön ja palveluvalikoimaan.

Kysyimme Kaukolta, miltä pitkän työhistorian tekeminen on tuntunut. Näin hän tiivistää:

Aika on ollut rikasta ja haastavaakin. Kuitenkin – kun työ on mielekästä ja merkityksellistä, se menee kuin huomaamatta. Työ asiakkaiden parissa on palkitsevaa. Loiste on myös arvostettu ja hyvä työnantaja. Sitäkään ei voi lainkaan väheksyä, että luontoon liittyvät, arkeen ja jaksamiseen voimaa antavat harrastukset ovat Kainuussa ihan vieressä.

Kaiken takana on ammattitaito

Kauko on koulutukseltaan sähköteknikko, joka hankki ensimmäisen työkokemuksensa alalta sähköasentajana. Pian varusmiespalveluksensa ja teknisen opiston käytyään hän aloitti työt sähköurakointiyrityksessä. Työ oli monipuolista ja sisälsi suunnittelua, urakointia, tarjouslaskentaa, työnjohtoa ja tarvikehankintaa mm. sairaaloille ja teollisuuslaitoksille.

Vuonna 1988 Kauko aloitti työt sähköyhtiössä, joka silloin kantoi nimeä Kainuun Valo Oy. Puolangan työnjohtajana Kauko vastasi alueen sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä asiakaspalvelusta.

Kun sähkömarkkinat vapautuivat ensin yrityksille vuonna 1995, Kauko otti myyntityön uudet haasteet vastaan varsinaisen työnsä ohella ja kokopäivätoimisesti vuonna 1997. Kotitaloudetkin pääsivät kilpailuttamaan sähkösopimuksensa syyskuussa 1998.

Sähköurakoitsijan pätevyyttä hän on pitänyt yllä omatoimisesti näihin päiviin saakka, koska pitää taitoa hyödyllisenä myös yritysasiakkaiden kanssa asioita läpi käydessä, esimerkiksi sähköautojen latauspisteitä suunniteltaessa. Toiveiden ja kykyjen mukaan Loiste on lisäksi tarjonnut tarvittavaa lisäkoulutusta. Merkittävää on ollut myös rooli uusien kollegojen perehdyttämisessä ja mentoroinnissa.

Sähköpörssiä ja johdannaiskauppaa

Ydinosaamista myyntipäällikön työssä on ymmärtää ja seurata sähkömarkkinahinnan kehitystä. Tukkusähkön hinta vaeltaa kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan sähkömarkkinoilla perinteistä osakkeiden pörssikauppaa voimakkaammin.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähkön tuotannon määrä ja hinta riippuvat mm. veden määrästä vesivoiman tärkeimmillä tuotantoalueilla, muiden tuotantolähteiden kuten kivihiilen ja öljyn maailmanmarkkinahinnoista, ydin- ja tuulivoiman saatavuudesta, päästöoikeuksien hinnoista, kysyntäjoustosta, varavoimaloiden käytöstä ja tarpeesta siirtää sähköä ulkomailta. Vaikka kysyntä pysyisi vakiona, tuotantokapasiteetin ennusteet heiluttavat hintaa ylös ja alas.

Olkiluoto 3:n valmistuminen on viivästynyt 2009 vuodesta lähtien, mikä on vaikuttanut koko kansantaloutemme kilpailukykyyn. Tuulivoima on lisääntynyt voimakkaasti, mutta se ei kuitenkaan riitä korvaamaan kaikkea kysyntää, sillä markkinoilta on samanaikaisesti poistunut kivihiilellä sähköä tuottaneita lauhdevoimaloita. Energiaa tarvitaan silloinkin, kun ei tuule. Tuulivoimalla on kuitenkin hyvä jalansija puhtaana ja uusiutuvana energiana aurinkovoiman tavoin.

Hintasuojaukset tuovat turvaa asiakkaan sähkölaskuun

Asiakkaiden sähkön hinnan suojaaminen on tehtävä hajauttamalla sähkönhankinta ajallisesti ja määrällisesti. Tavoitteena on minimoida riskit ja kiinnittää sähkön hinta silloin, kun se on edullisimmillaan. Suuryritysten sähkösopimukset tehdään usein nk. dynaamisella mallilla, jossa hinnan suojauksia ja markkinaseurantaa tehdään jatkuvasti.

Juurikin se, että asiakkaan sähkön hinnan suojaamisessa on onnistuttu, palkitsee ja ilahduttaa työssä eniten ja kertoo koko tiimin osaamisesta, Kauko painottaa.

Enemmän kuin energiaa

Ilmastostrategia ja hiilineutraaliustavoitteet näkyvät myös sähkönmyynnissä.

On ollut mielenkiintoista huomata, kuinka vastuullisuus ja ilmastoystävällisyys ovat tulleet enenevässä määrin osaksi yritysten päätöksentekoa, Kauko mainitsee ja jatkaa:

Tarjoamme yrityksille tuotteita ja palveluja, joiden avulla yritys voi edistää ympäristöystävällisyyttään. Yhä useammat asiakkaat haluavat päivittää sähkösopimuksensa vihreäksi ja tilaavat Loisteelta puhtaasti tuotettua sähköä. Loisteella on siitä pitkä kokemus, sillä tytäryhtiö Ekosähkö oli vihreän sähkön tienraivaaja vuodesta 1998 alkaen.

Energiansäästöön liittyvät toimet ja neuvonta ovat sisältyneet työhön aina paitsi lain velvoittamina, myös siksi että ne ovat olleet asiakkaiden mielenkiinnon kohteena kannattavuudenkin vuoksi.

Ajan hermolla juuri nyt

Otamme askeleita kohti ilmastoystävällisempää yritystä yhdessä asiakkaan kanssa. Tarjoamme erilaisille yrityksille erilaisia mahdollisuuksia tehdä konkreettisia ilmastotekoja.

Aurinkopaneeleilla yritys voi leikata oman energian ostotarvetta ja pienentää sähkön siirtomaksuja. Silloin, kun kohde on aurinkosähkölle suotuisa, ovat aurinkopaneelit varteenotettava investointi. Aurinkovoimalaratkaisut kuuluvat tuotevalikoimaamme, samoin kuin sähköautojen latausratkaisut.

Muilla ratkaisuilla, kuten lämmön talteenotolla, maalämpö- ja ilmalämpöpumppuratkaisuilla tai vain energian käyttöä seuraamalla yritys voi säästää merkittäviä summia.

Tuotamme asiakkaillemme Enemmän kuin energiaa, lupauksemme mukaisesti, Kauko kuvaa ja jatkaa: Hiilijalanjäljen hyvittäminen on myös tätä päivää. Kartoittamalla yrityksen hiilijalanjäljen yritys pystyy tekemään toimenpiteitä, jotka tuovat säästöjä ja pienentävät hiilijalanjälkeä. Jäljelle jäävät hiilidioksidipäästöt voidaan hyvittää EU:n päästökaupan kautta, jolloin yritys on täysin hiilineutraali.

Asiakas odottaa kumppanuutta

Vaikka vuosien kuluessa on moni asia muuttunut, on yksi asia pysynyt läpi aikojen. Se on asiakkaan tahto saada energiantoimittajaksi luotettava kumppani, jolta saa yrityksen omiin tarpeisiin parhaiten sopivia tuotteita ja palveluja kilpailukykyiseen hintaan, tukea päätöksiin ja valmiita ratkaisuja. Asiakkaan tahtoon on Kaukon mielestä helppo vastata, kun tekee töitä sydämellä ja pitää etuoikeutena sitä, että saa palvella asiakkaita.

Kauko jää eläkkeelle 1.4. ja siirtyy täysipäiväisesti mm. harrastustensa metsästyksen, kalastuksen, hiihdon, pyöräilyn, kävelylenkkien, mökkeilyn ja metsänhoidon pariin. Toivotetaan Kaukolle antoisia ja mukavia eläkepäiviä!

Rautaisella asiantuntijuudella yritysasiakkaitamme palvelevat jatkossa Ari ja Jani. Jos yrityksenne energia-asiat ovat ajankohtaisia, ota yhteyttä yritysmyynnin tiimiimme!

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Post comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial