Loisteen käyttökeskus varmistaa energian matkan tuulivoimalasta markkinoille

Kehityspäällikkö Antti Lappalainen työn äärellä

Loiste on aktiivisesti mukana tuulivoimatuotannossa ja valvoo kymmenen tuulipuiston sähköverkkoa ympäri Suomen. ”Toimimme tuulipuistojen sähköverkko-operaattorina ja varmistamme, että energia matkaa sujuvasti ja turvallisesti tuulivoimalasta markkinoille,” kertoo kehityspäällikkö Antti Lappalainen.

Vielä kymmenen vuotta sitten harva olisi osannut kuvitella, miten suurin harppauksin tuulivoiman tuotanto on kehittynyt Suomessa. Loiste on ollut mukana tuulipuistojen toiminnassa Kainuun ensimmäisestä tuulipuistohankkeesta lähtien ja pitää vastaisuudessakin ovet avoinna uusille tuulivoimahankkeille. 

”Olemme huomanneet, että uudenlaisille palveluille on kysyntää. Olemmekin kehittäneet ja järjestäneet palveluitamme, kuten verkon valvontaa, kunnossapitoa, käytön johtajuutta ja mittauksia, vastaamaan aiempaakin paremmin asiakkaidemme tarpeisiin, Loisteen uusiutuvan energiatuotannon käyttökeskuspalveluiden kehityspäällikkö Antti Lappalainen kertoo. 

Hän vastaa käyttö- ja kunnossapitoyksikön palvelukehityksestä ja on aktiivisesti mukana Loisteen tuulivoimaan liittyvissä sopimusneuvotteluissa ja kehityshankkeissa. Loisteen tuulivoimakumppaneita ovat muun muassa Taaleri, Ilmatar ja Lumituuli.

Tuulivoimalan käyttökeskus on valmiudessa ympäri vuorokauden

Loisteen työntekijät valvovat sijaitsevan käyttökeskuksen näytöiltä kymmenen tuulipuiston sähköverkkoa ympäri Suomen. Päivystys toimii 24 tuntia vuorokaudessa ja loistelaiset huolehtivat nyt uusina palveluina myös muutaman tuulipuiston sähköverkon kunnossapidosta ja käytönjohtamisesta. 

Loisteen uusiutuvan energiatuotannon käyttökeskuspalveluiden kehityspäällikkö Antti Lappalainen työskentelee tuulivoiman parissa
Loisteen uusiutuvan energiatuotannon käyttökeskuspalveluiden kehityspäällikkö Antti Lappalainen

Käyttökeskuksessa työskentelevät ovat sähköalan asiantuntijoita ja koulutukseltaan useimmiten sähköteknikkoja tai -insinöörejä. 

”Sähköturvallisuuslaki edellyttää, että jokaisella viranomaisten kriteerit täyttävällä sähkölaitteistolla täytyy olla nimetty käytönjohtaja, joka vastaa sähköverkon turvallisuudesta sen käyttäjille, kunnossapitäjille ja sivullisille. Käytännössä siis jokainen tuulipuisto tarvitsee käytönjohtajan”, Antti Lappalainen kertoo.

”Käyttökeskustyöntekijämme ovat erikoistuneet omille vastuualuilleen, mikä on ehdoton vahvuutemme. Esimerkiksi yksi työntekijämme vastaa käyttökeskusjärjestelmästä, toinen kytkentäsuunnitelmien kehittämisestä ja keskeytysviestinnästä. Käyttötiimin sisältä löytyy suoraan apua moneen syvällisempää osaamista vaativaan asiaan.”

Töitä tehdään vuoroissa ja päivystys on auki vuorokauden ympäri. 

”Käyttökeskuksen henkilöstön työnkuvaan kuuluu häiriönhallinta eli mittausten, hälytysten ja tilatietojen seuraaminen. Tuulipuistoissa tehdään myös sähkötöitä, joihin on laadittu erilliset kytkentäohjelmat. Johdamme näitä töitä käyttökeskuksesta: annamme luvat kytkennöille ja huolehdimme työn turvallisuudesta. Käyttökeskus tietää koko ajan sähköverkon kytkentätilanteen.” 

Tuulivoimaloiden toiminta on säävarmaa

Ukkosilla voi syntyä hetkellisiä sähkökatkoja kanta- ja alueverkkoalueilla, kun salamat iskevät voimalinjoihin. Ne saattavat vaikuttaa hetkellisesti myös tuulipuiston toimintaan, joka on yleensä säävarmaa.

”Automaatiojärjestelmä hälyttää, jos tuulipuiston sähköverkossa tapahtuu jotain poikkeuksellista. Tuulivoimaloihin iskevät salamat eivät useimmiten aiheuta sähkökatkoja, sillä voimalat ovat todella hyvin maadoitettuja”, Antti Lappalainen sanoo.

Loisteen kumppanit puolestaan hoitavat tuulipuistoon paikan päällä liittyvät kunnossapitotyöt, tarkastukset ja huollot.

”Jos epäilemme, että sähköverkossa tai sähköverkon laitteissa on jotain suurempaa häiriötä, hälytämme tuulipuiston kunnossapitokumppanimme kautta asentajan paikalle.”

Loiste mukana Suomen suurimmassa tuulipuistohankkeessa

Ilmatar Energy aloitti Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentamisen Piiparinmäellä, Pyhännän ja Kajaanin alueella Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla viime syksynä. Hanke työllistää suoraan ja välillisesti 500 henkilötyövuotta ja tuottaa seuraavan 30 vuoden ajan merkittäviä kiinteistövero- ja vuokratuloja. 

Loiste-yhtiöiden omistama sähköverkkoyhtiö Kajave investoi hankkeeseen rakentamalla tuulipuistoon sähköverkkoliittymän.

”Kehitämme palvelujamme ja vastamme asiakkaidemme tarpeisiin. Äskettäin sovimme esimerkiksi tulevan tuulipuiston sisäisistä energiamittauksista Ilmattaren kanssa”, Lappalainen kertoo.

Lappalaisen mukaan Kainuun alue on erityisen otollinen tuulivoimalle maantieteensä ansiosta. Kainuun luonto koostuu vaaroista, järvistä ja metsäalueista. 

”Maanmuodot ja tuuliolosuhteet Kainuussa ovat hyvät tuulipuistojen rakentamiselle. Myös harvasta asutuksesta on hyötyä, jolloin tuulivoimasta ei koidu häiriöitä alueen asukkaille.

Loiste investoi aktiivisesti tuulivoimatuotantoon

Energiayhtiöillä on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Tuulivoima on uusiutuvaa, vihreää energiaa, jonka kehityksessä Loiste haluaa olla mukana.

”Yhteiskunta odottaa meiltä tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Siksi rakennamme uusia väyliä uusiutuvalle energialle”, sanoo Loiste-yhtiöiden viestintä- ja laatupäällikkö Johanna Sula.  

Loisteen jatkuvassa valvonnassa on kymmenen tuulipuiston sähköverkot

”Pian valvontaamme tulee myös Suomen suurin tuulipuisto, Ilmatar Energian rakennuttama Piiparinmäki. Rakensimme yhdessä Taalerin kanssa Kainuun ensimmäisen tuulipuiston Kivivaara-Peuravaaran. Olemme vahva toimija ekosysteemissä, jossa useiden kumppanien päämääränä ja työn tuloksena ovat valmis tuulipuisto ja uusiutuva energia ”, Sula jatkaa.

Loiste-yhtiöiden viestintä- ja laatupäällikkö Johanna Sula osallistuu tuulivoimahankkeiden viestintään
Loiste-yhtiöiden viestintä- ja laatupäällikkö Johanna Sula

Loiste on sitoutunut tukemaan hiilineutraalin Suomen toteutumista vuoteen 2035 mennessä. 

”Teemme sen yhdessä asiakkaidemme kanssa ohjaamalla heitä valitsemaan puhtaasti tuotettua energiaa. Olemme aktiivisesti mukana rakentamassa ja investoimassa tuulivoimatuotannon kasvua.”

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Post comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial